• GUEST WRITER

Τραγική ειρωνεία


Photo by Sebastian Pichler on Unsplash

Του Δημήτρη ΜύτικαΤην ώρα που οι υπουργοί της απελθούσας κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖA-ΑΝΕΛ έβγαιναν στα κανάλια, καταγγέλλοντας με ιερή αγανάκτηση «τη νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη» που προτίθεται να εντάξει τις δύο μεγάλες εταιρείες ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ) στα προγράμματα ΣΔΙΤ («Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα»), δημοσιεύονταν οι δύο σχετικές με το ζήτημα αυτό αποφάσεις του ΣτΕ υπ’αριθ. 1223/2020 (για την ΕΥΔΑΠ) και 1224/2020 (για την ΕΥΑΘ).


Το Ανώτατο Δικαστήριο, υπό την προεδρεία της Αντιπροέδρου κας Μαρίας Καραμανώφ και με εισηγήτρια την κα Όλγα Παπαδοπούλου, έκρινε ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις του άρθρου 197 του ν. 4389/2016, με τις οποίες η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κατόπιν πρότασης των αρμοδίων υπουργών κ.κ.Τσακαλώτου και Σπίρτζη, μεταβίβασε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών και των δύο βασικών εταιρειών νερού στο υπερΤαμείο και τις εταιρείες του (ΕΕΣΥΠ) προς ιδιωτικοποίηση. Ως γνωστόν, οι εταιρείες του υπερΤαμείου διοικούνται κατά πλειοψηφία από τους δανειστές οι οποίοι επιλέγουν και όσους Έλληνες συμμετέχουν στα Δ.Σ.

Οι αποφάσεις, μεταξύ των άλλων, κρίνουν ότι:


«Κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος, με τις ρυθμίσεις του ν. 4389/2016 δεν διασφαλίζεται ο έλεγχος του Ελληνικού Δημοσίου επί του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ ΑΕ, η οποία κατέχει ποσοστό 50,003% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Και τούτο διότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ που, αφενός, έχει το τεκμήριο αρμοδιότητας για όλα τα σχετιζόμενα με τη διαχείριση της Εταιρείας θέματα και, αφετέρου, ασκεί τα δικαιώματα ψήφου της ΕΕΣΥΠ στις θυγατρικές της, διορίζοντας, μεταξύ άλλων, τα όργανα διοίκησης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, δεν ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση της ΕΕΣΥΠ, δηλαδή από το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά από ειδικό συλλογικό όργανο, το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ. Τα μέλη δε του Εποπτικού Συμβουλίου δεν ορίζονται από το Δημόσιο, αλλά με συναπόφαση του Ελληνικού Δημοσίου, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ενεργούντων από κοινού, αφετέρου. Η απαιτούμενη, σύμφωνα με τον νόμο, συναίνεση του Υπουργού Οικονομικών για τα επιλεγόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΕΜΣ δύο μέλη δεν αναιρεί την αποφασιστική αρμοδιότητα που αναγνωρίζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΕΜΣ ως προς την εκλογή όλων των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, εφόσον ακόμη και για τα τρία μέλη που εκλέγονται από το Ελληνικό Δημόσιο απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΜΣ. (......) Συνεπώς, εφόσον με τις επίδικες ρυθμίσεις του ν. 4389/2016 για τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ δεν διασφαλίζεται ο πλήρης έλεγχος του Ελληνικού Δημοσίου επί του οργάνου αυτού, που έχει το τεκμήριο αρμοδιότητας για όλα τα σχετιζόμενα με τη διοίκηση και τη διαχείριση της Εταιρείας και την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών θέματα, ασκεί δε τα δικαιώματα ψήφου της ΕΕΣΥΠ στις θυγατρικές της, διορίζοντας, μεταξύ άλλων, τα όργανα διοίκησης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ο ν. 4389/2016, καθ’ο μέρος προβλέπει την μεταβίβαση στην ΕΕΣΥΠ ποσοστού 50,003% του μετοχικού κεφαλαίου της δημόσιας επιχείρησης ΕΥΔΑΠ ΑΕ, αντίκειται στα άρθρα 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος, όπως βασίμως προβάλλεται (πρβλ. ΣτΕ 1906/2014 Ολομ).».


Την επομένη όμως της δημοσίευσης των δύο αυτών σπουδαίων αποφάσεων του ΣτΕ, τα ίδια αυτά στελέχη της προηγούμενης κυβέρνησης, που καταγγέλλουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την ένταξη των δύο εταιρειών ύδρευσης στα ΣΔΙΤ, έβγαιναν στα κανάλια σαν να μην συμβαίνει τίποτε!


Ακόμη σοβαρότερο σύμπτωμα του δημοσίου διαλόγου, μάλιστα, είναι ότι ουδείς από τους δημοσιογράφους της πρώτης γραμμής τούς έκανε μια σχετική ερώτηση ή νύξη ή επισήμανση της μεγάλης υποκρισίας που επιδεικνύουν...


Έτσι κυλά... ομαλά η δημοσιολογία και η δημόσια ζωή στην Ελλάδα. Εδώ δεν υπάρχει «πιασάρικη» είδηση, αίμα, χρήμα, σεξουαλικά στερεότυπα ή υπονοούμενα, προσωπικό δράμα ή ατυχία, απειλές του Ερντογάν ή του Χουλουσί Ακάρ, που με παιάνες θριάμβων αποκρούουμε καθημερινώς...


Μέσα σ’αυτή την... «πολιτισμένη» ατμόσφαιρα, οι μεν ξαναπαίρνουν, χωρίς αναστολές, τη σημαία τής σοσιαλιστικής ιδεολογίας αφού βρίσκουν ακόμη ακροατές και οι δε αποσιωπούν τις αποφάσεις της τρίτης συντεταγμένης λειτουργίας αφού προτίθενται να υλοποιήσουν τις νομοθετικές δεσμεύσεις των προηγούμενων, πολύ περισσότερο που οι πολιτικές αυτές τους εκφράζουν. Και ο καθημερινός διάλογος οξύνεται, χωρίς αποχρώσα αιτία, πάνω σε δευτερεύοντα ζητήματα (κυρίως ύφους) για να πορεύονται τα πράγματα χωρίς καμιά ουσιαστική αμφισβήτηση και προοπτική αλλαγής.


Και η πλειοψηφία των πολιτών να μην μαθαίνει ποτέ την αλήθεια των πραγμάτων.


Πηγή: enypekk.gr/ΕΝΥΠΕΚΚ/Ανακοίνωση της 17-6-2020.

2.png

follow us on Instagram @atheniantimes.gr

"Νέα άποψη σε Αθηναϊκούς καιρούς"
- ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΑΣ -
Εικόνα1.png
LACREDI LOGO.png
- ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ -
  • Black Facebook Icon
  • Instagram
Εικόνα1.png
Εικόνα1.png