• GUEST WRITER

Ηθική στα χρόνια της Τεχνητής Νοημοσύνης

του Παύλου Χούρλιαtendercapital.com


Τεχνητή Νοημοσύνη: Μια λέξη που ακούγεται πλέον καθημερινά αλλά κανείς δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι είναι. Μια λέξη που πριν μερικά χρόνια φανταζόταν επιστημονική φαντασία αλλά πλέον αποτελεί μέρος της καθημερινότητας μας, με πιο πρόσφατες εφαρμογές να έρχονται ενάντια στον κορονοϊό και να βοηθούν στην εξάλειψή του.


Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει τεράστιες δυνατότητες όσον αφορά τη βελτίωση της κοινωνικής συνύπαρξης και της προσωπικής ευημερίας, την αύξηση των ανθρώπινων δυνατοτήτων καθώς και την ενεργοποίηση ή τη διευκόλυνση πολλών εργασιών που μπορούν να εκτελεστούν πιο αποτελεσματικά.


Η νέα αυτή τεχνολογία, όπως και κάθε άλλη, πρέπει να διερευνηθεί και να παραχθεί σύμφωνα με κριτήρια που διασφαλίζουν ότι εξυπηρετεί πραγματικά ολόκληρη την ανθρωπότητα, με σεβασμό σε αυτή και σε όλα τα άλλα φυσικά περιβάλλοντα και λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τις ανάγκες εκείνων που είναι πιο ευάλωτοι.


Τώρα περισσότερο από ποτέ, πρέπει να εγγυηθούμε μια προοπτική στην οποία η τεχνητή νοημοσύνη θα αναπτύσσεται με έμφαση όχι στην τεχνολογία, αλλά στο καλό της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντος, δύο πράγματα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα.


Με άλλα λόγια, ένα όραμα στο οποίο τα ανθρώπινα όντα και η φύση βρίσκονται στο επίκεντρο του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται η ψηφιακή καινοτομία, όπου θα υποστηρίζονται από αυτή και δεν θα αντικαθίσταται από τεχνολογίες που δεν είναι καθόλου ανθρώπινες.

Ηθική

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται για να εξυπηρετούν και να προστατεύουν τα ανθρώπινα όντα και το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Προκειμένου η τεχνολογική πρόοδος να ευθυγραμμιστεί με την πραγματική πρόοδο για τον άνθρωπο και τον σεβασμό για τον πλανήτη, πρέπει να πληροί τρεις προϋποθέσεις:


 • Πρέπει να περιλαμβάνει κάθε άνθρωπο, χωρίς διακρίσεις σε κανέναν.

 • Πρέπει να έχει στην καρδιά του συστήματος, το καλό της ανθρωπότητας και το καλό κάθε ανθρώπου.

 • Πρέπει να γνωρίζει την περίπλοκη πραγματικότητα του οικοσυστήματός μας και να χαρακτηρίζεται από τον τρόπο με τον οποίο φροντίζει και προστατεύει τον πλανήτη με μια εξαιρετικά βιώσιμη προσέγγιση.


Η τεχνολογία που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί για την εκμετάλλευση ανθρώπων με οποιονδήποτε τρόπο, ειδικά εκείνων που είναι πιο ευάλωτοι.


Αντ' αυτού, πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να υποστηρίξουν τον πλανήτη.

Εκπαίδευση


Ο μετασχηματισμός του κόσμου μέσω της καινοτομίας της τεχνητής νοημοσύνης σημαίνει ότι δεσμευόμαστε να χτίσουμε ένα μέλλον για τις νεότερες γενιές, μαζί με αυτές. Αυτή η δέσμευση σημαίνει αρκετή δουλειά για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης που λαμβάνουν οι νέοι. Αυτή, θα πρέπει να παρέχεται με μεθόδους που είναι προσιτές σε όλους, που δεν κάνουν διακρίσεις και που μπορούν να προσφέρουν μια ισότητα ευκαιριών. Η καθολική πρόσβαση στην εκπαίδευση πρέπει να επιτευχθεί μέσω αρχών αλληλεγγύης και δικαιοσύνης.


Η πρόσβαση στη διά βίου μάθηση πρέπει να είναι εγγυημένη και για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία πρόσβασης σε offline κυρίως υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της ψηφιακής και τεχνολογικής μετάβασης. Επιπλέον, αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμες για να βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρίες να μάθουν αλλά και να γίνουν πιο ανεξάρτητα.


Καθώς σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε για την κοινωνία του αύριο, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να ακολουθεί μορφές δράσης που είναι κοινωνικά προσανατολισμένες, δημιουργικές, συνδετικές, παραγωγικές, υπεύθυνες και ικανές να έχουν θετικό αντίκτυπο στην προσωπική και κοινωνική ζωή των νεότερων γενεών. Ο κοινωνικός και ηθικός αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει επίσης να βρίσκεται στον πυρήνα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης.


Δικαιώματα


Η ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης ως υπηρεσία της ανθρωπότητας και του πλανήτη πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε κανονισμούς και αρχές που προστατεύουν τους ανθρώπους - ιδιαίτερα τους αδύναμους και τους μειονεκτούντες - και φυσικά το περιβάλλον. Η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να συμβαδίζει και με ισχυρά ψηφιακά μέτρα ασφαλείας τα οποία πρέπει σύντομα να κάνουν την εμφάνιση τους.


Για να λειτουργήσει σωστά η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο για το καλό της ανθρωπότητας και του πλανήτη, πρέπει να θέσουμε το θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Ήρθε η ώρα να αναρωτηθούμε εάν νέες μορφές αυτοματισμού και αλγορίθμων απαιτούν την ανάπτυξη ισχυρότερων ευθυνών.


Συγκεκριμένα, θα είναι σημαντικό να εξετάσουμε κάποια μορφή «καθήκοντος για εξήγηση»: όπου θα πρέπει να καταστήσουμε κατανοητά όχι μόνο τα κριτήρια λήψης αποφάσεων των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αλλά και τις προθέσεις και τους σκοπούς τους. Τα μοντέλα αυτά θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν στα άτομα πληροφορίες σχετικά με την λογική πίσω από τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται για την λήψη αποφάσεων. Αυτό θα αυξήσει τη διαφάνεια, την ιχνηλασιμότητα και την ευθύνη, καθιστώντας τη χρήση του μοντέλου αυτού πιο έγκυρη.


Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή της ανάπτυξης κάθε αλγορίθμου με ένα «αλγοριθμικό» όραμα, δηλαδή μια προσέγγιση της ηθικής από το σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που μπορούμε να εμπιστευτούμε περιλαμβάνει την συναίνεση μεταξύ πολιτικών, των υπηρεσιών του ΟΗΕ καθώς και άλλων διακυβερνητικών οργανισμών, ερευνητών και εκπροσώπων του ακαδημαϊκού χώρου και εκπροσώπων μη κυβερνητικών οργανώσεων σχετικά με τις ηθικές αρχές που πρέπει να ενσωματωθούν σε αυτές τις τεχνολογίες.


Για το λόγο αυτό, το Βατικανό και η πόλη της Ρώμης, μέσω του “Rome Call for AI Ethics” εκφράζουν την επιθυμία τους να συνεργαστούν, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την προώθηση της «αλγοριθμικής ηθικής», δηλαδή της ηθικής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης όπως ορίζεται από τις ακόλουθες αρχές:


 • Διαφάνεια : Κατ 'αρχήν, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να είναι επεξηγήσιμα.

 • Συμπερίληψη : Οι ανάγκες όλων των ανθρώπων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να επωφεληθούν και σε όλα τα άτομα να μπορούν να προσφέρονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για να εκφραστούν και να αναπτυχθούν.

 • Ευθύνη : Όσοι σχεδιάζουν και αναπτύσσουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να το κάνουν με υπευθυνότητα και πλήρη διαφάνεια.

 • Αμεροληψία : Να μην δημιουργούν ή να ενεργούν σύμφωνα με προκατάληψη, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

 • Αξιοπιστία : Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να μπορούν να λειτουργούν αξιόπιστα.

 • Ασφάλεια και απόρρητο : Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να λειτουργούν με ασφάλεια και να σέβονται το απόρρητο των χρηστών.


Όλες οι παραπάνω αρχές αποτελούν τα θεμελιώδη στοιχεία για κάθε καλή και ορθή καινοτομία.

Η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης κατέχει πλέον ένα πολύ μεγάλο μέρος των τεχνολογικών εφαρμογών στις μέρες μας και στα επόμενα χρόνια θα κάνει την εμφάνισή της και σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους. Έτσι κρίνεται πολύ σημαντικό να μπορούμε να ελέγξουμε την τεχνολογία αυτή και να συνεργαστούμε μαζί της για μια καλύτερη ανθρωπότητα, για ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί οι προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης είναι τεράστιες, όπως είναι και οι κίνδυνοί της.

Πηγή: https://romecall.org/2020/03/02/rome-call-for-ai-ethics/?fbclid=IwAR2HpgUjSklZvAOM7kT0hMChAuqS_cUNg62mlkte6ywpVqaGz3uZhd7kYws

2.png

follow us on Instagram @atheniantimes.gr

"Νέα άποψη σε Αθηναϊκούς καιρούς"
- ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΑΣ -
Εικόνα1.png
LACREDI LOGO.png
- ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ -
 • Black Facebook Icon
 • Instagram
Εικόνα1.png
Εικόνα1.png